• Drodzy e-kursanci smile

  Uczestnicząc w szkoleniu "Motoryzacyjne Podejście Procesowe" dowiecie się między innymi:
  1. Co oznaczają podstawowe pojęcia jak proces, podejście procesowe, motoryzacyjne podejście procesowe i inne.
  2. Jak powinno się opisywać procesy wg zaleceń motoryzacji - czyli model "żółwia".
  3. Jak grupować procesy z uwzględnieniem spojrzenia biznesowego.
  4. Jak analizować ryzyka procesów.
  5. Jak mierzyć procesy - skuteczność i efektywność.
  6. Jak doskonalić i korygować procesy na poziomie strategicznym i operacyjnym.

  Szkolenie "Motoryzacyjne Podejście Procesowe" jest skierowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, na wszystkich poziomach organizacji.


 • Drogi e-kursancie smile

  Uczestnicząc w szkoleniu "Odpowiedzialność producenta za wyrób" dowiesz się między innymi:
  1. Na czym polega odpowiedzialność producenta za wyrób.
  2. Czym jest i z jakimi konsekwencjami dla Twojej firmy wiąże się w prowadzenie na rynek wyrobu niebezpiecznego.
  3. Jakie przepisy obowiązują na rynku unijnym a w szczególności w Polsce.
  4. Jakie mechanizmy jakości oraz prawne możesz stosować, by jak najlepiej chronić swoją firmę przed skutkami wprowadzenia do obrotu wadliwego wyrobu.

  Szkolenie "Odpowiedzialność producenta za wyrób" jest skierowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, wprowadzających do obrotu nowe wyroby na rynku Unii Europejskiej.