Motoryzacyjne podejście procesowe - MPP (EK-02)
(MPP (EK-02))

 
 This course requires an enrolment key
 
 


Drodzy e-kursanci smile

Uczestnicząc w szkoleniu "Motoryzacyjne Podejście Procesowe" dowiecie się między innymi:
  1. Co oznaczają podstawowe pojęcia jak proces, podejście procesowe, motoryzacyjne podejście procesowe i inne.
  2. Jak powinno się opisywać procesy wg zaleceń motoryzacji - czyli model "żółwia".
  3. Jak grupować procesy z uwzględnieniem spojrzenia biznesowego.
  4. Jak analizować ryzyka procesów.
  5. Jak mierzyć procesy - skuteczność i efektywność.
  6. Jak doskonalić i korygować procesy na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Szkolenie "Motoryzacyjne Podejście Procesowe" jest skierowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, na wszystkich poziomach organizacji.

This course requires an enrolment key