Komunikacja na platformie "PRONOST e-kursy":

Ponieważ kursy prowadzone są w internecie poprzez naszą stronę www, większość kontaktów będzie odbywać się za pomocą służących do komunikacji narzędzi internetowych. Są nimi takie usługi, jak: fora dyskusyjne, kalendarz, poczta elektroniczna (e-mail) czy inne.

Na platformie "PRONOST e-kursy" dostępnych jest kilka forów dyskusyjnych:
  • Forum wymiany myśli "PRONOST e-kursy" - to narzędzie do prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów na temat całego serwisu, tak abyśmy mogli prowadzić dalszy jego rozwój pod kątem waszych potrzeb i oczekiwań.
  • Forum aktualności – tu znajdziecie bieżące informacje publikowane przez zespół PRONOST na tematy związane z naszym serwisem.
  • Forum kursu (np. OPZW (EK-01)) - to narzędzie do prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów na temat danego kursu, tak abyśmy mogli prowadzić dalszy jego rozwój pod kątem waszych potrzeb i oczekiwań.
Uczestnik kursu ma możliwość zakładania nowych wątków na forum oraz ustosunkowywania się do wypowiedzi innych użytkowników poprzez zamieszczanie postów. Wątek na forum to inaczej główny temat dyskusji, do którego przypisane są posty, czyli opinie i wypowiedzi uczestników dyskusji na poruszane w wątku tematy.

Kalendarz - jego standardową funkcją jest informowanie o ważnych datach, zdarzeniach, terminach kursów. Może więc stać się on agendą kursanta.

Wymagania Techniczne:

Uczestnik powinien mieć dostęp do komputera podłączonego do internetu wyposażonego w system operacyjny Windows XP/Vista/7 lub Linux, kartę graficzną SVGA, MS Office lub OpenOffice.
Zalecaną przeglądarką internetową jest Firefox, jednak podczas testów w programach Internet Explorer oraz Google Chrome nie stwierdziliśmy żadnych problemów.

Obowiązki uczestnika i prowadzącego e-kursu:
  • Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad i reguł określonych w regulaminie serwisu i danego kursu.
  • Uczestnik nie może udostępniać swojego konta i hasła innym użytkownikom.
  • Uczestnik nie może kopiować i wykorzystywać materiałów do innych celów niż na potrzeby tego kursu.
  • Prowadzący czuwa nad przestrzeganiem regulaminu, kontraktu, netykiety.
  • Prowadzący wprowadza do forum aktualności i kalendarza kursu wszystkie ważne informacje: terminy realizacji poszczególnych tematów i inne istotne informacje.
  • Prowadzący systematycznie sprawdza postępy oraz informuje uczestników kursu o rezultatach ich pracy.
Ogólne warunki zaliczania kursów i otrzymania certyfikatu:
  • Zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami zaliczenia dla danego kursu.
  • Zapoznanie się ze wszystkimi obowiązkowymi modułami.
  • Zdanie testu zaliczeniowego z każdego obowiązkowego modułu.
  • Wypełnienie kwestionariusza poszkoleniowego.
W celu otrzymania certyfikatu w formie papierowej (za dodatkową opłatą) należy zgłosić to administratorowi serwisu na adres ekursy@pronost.pl
Last modified: Friday, 4 November 2011, 01:30 PM